Extranet Adviseur Online

KiFiD

KiFiD is de afkorting van het Klachteninstituut voor de Financiële Dienstverlening. Bij Kifid kunnen consumenten terecht als zij een financiële klacht hebben. Kifid bemiddelt in geschillen met banken, verzekeraars, adviseurs en andere financiële dienstverleners.

Doel

Kifid helpt problemen op te lossen tussen verzekerden en hun financiële dienstverlener. Dat gebeurt door bemiddeling of door een (meestal) juridisch bindende uitspraak van de Geschillencommissie.

Onafhankelijkheid

Kifid is volledig onpartijdig en onafhankelijk. Kifid treedt niet op als belangenbehartiger. Financiële dienstverleners hebben geen enkele invloed op de klachtenbehandeling en het inhoudelijke oordeel van Kifid. Ook het bestuur en de directie van Kifid bemoeien zich niet met de behandeling van klachten. De Geschillencommissie moet immers in alle vrijheid onpartijdige beslissingen kunnen nemen.

Kifid werkt onder toezicht van de Minister van Financiën. Ga voor meer informatie naar kifid.nl.

Wat doet Kifid voor consumenten?

Consumenten moeten een klacht altijd eerst voorleggen aan de financiële dienstverlener. Deze moet de kans krijgen om de klacht op te lossen. Als de dienstverlener niet binnen 8 weken reageert of als uit de brief blijkt dat zij de klacht niet kunnen of willen oplossen, kan de consument terecht bij Kifid (kifid.nl). Zij onderzoeken of de klacht terecht is en wat er eventueel moet gebeuren. Aan de hand van het verhaal van de consument en dat van de financiële dienstverlener bekijken zij of zij kunnen bemiddelen. Lukt dat niet, dan doet de Geschillencommissie uitspraak in de zaak. Daarbij kijkt Kifid naar de geldende regels.

Sneltest

Met behulp van de sneltest op kifid.nl kan de consument zelf bekijken of de klacht behandelbaar is. Op de website staat veel informatie over de klachtenprocedure bij Kifid.