Extranet Adviseur Online

Vergelijkingskaarten

VKG is geen adviseur. VKG regelt uitsluitend de financiële administratie van uw verzekering. Uw adviseur blijft voor u altijd de contactpersoon voor alle vragen over uw verzekeringen en betalingen. VKG is wel een bemiddelaar in de zin van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Om u duidelijkheid te geven over onze rol en de kosten die wij daarvoor rekenen, kunt u onze vergelijkingskaarten raadplegen.