Extranet Adviseur Online

Disclaimer

Inhoudsrechten

VKG is de afkorting van Van Kampen Groep. Dit is een handelsnaam van Van Kampen Groep Holding B.V., kantoorhoudende te Hoorn, en de aan haar gelieerde vennootschappen. Hoewel deze site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt onderhouden kunnen gebruikers van deze site geen rechten ontlenen of aanspraak maken op de juistheid en volledigheid van de inhoud.

Links

Deze website kan, uit service, links of verwijzingen bevatten naar de websites van onze zusterbedrijven, partners en derden. Wij geven geen garantie en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites. Wij aanvaarden hiervoor dan ook geen aansprakelijkheid.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle op deze site afgebeelde gegevens, zoals maar niet beperkt tot teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels-)namen, logo’s, woord- en beeldmerken zijn eigendom van, in licentie bij of gedeponeerd door VKG. Zij worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht. Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van de website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VKG over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

Privacy

Wij respecteren uw privacy zeer en zullen er dan ook op toezien dat de communicatie en gegevensuitwisseling met onze sitebezoekers zo veilig mogelijk gebeurt. Als VKG houden we ons dan ook aan de privacywetgeving.