Extranet Adviseur Online

Schade melden

Heeft u schade? Dat is natuurlijk erg vervelend. U meldt de schade eerst bij uw adviseur. Weet u niet wie uw adviseur is? Hieronder kunt u uw adviseur vinden via ‘vind mijn adviseur’. Uw adviseur begeleidt u bij het indienen van de schade. Uw adviseur kent uw situatie, weet wat u bij een schade moet doen en zorgt ervoor dat de benodigde stukken compleet zijn. Hierna geeft uw adviseur de schade door aan VKG.

Wat gebeurt er nadat de schade is gemeld?
Een van onze schadebehandelaars registreert uw schade, voert een dekkingscontrole uit en bevestigt aan u dat de schade in behandeling is genomen. De schadebehandelaar beoordeelt of er expertise ingezet dient te worden. Meer informatie over het inschakelen van een schade-expert kunt u hier vinden. Het kan zijn dat VKG nog niet alle informatie heeft om uw schade te beoordelen. U ontvangt via uw adviseur een bericht met welke informatie wij nodig hebben van u. Voor tussentijdse vragen over uw schade is uw adviseur uw aanspreekpunt. Wanneer VKG uw schadedossier beoordeeld heeft, ontvangt u een reactie via uw adviseur of uw schade is toegewezen of afgewezen.

Wat mag u van ons verwachten?
Als u schade heeft, mag u van VKG het volgende verwachten:

  • We regelen de schade snel en deskundig voor u.
  • Als de schade hersteld kan worden, schakelen we in overleg met u een herstelbedrijf in.
  • We houden ons aan de afspraken die we met u hebben gemaakt in de polisvoorwaarden.
  • Wij houden ons aan de Gedragscode Verzekeraars. Het Verbond van Verzekeraars heeft de kernwaarden en gedragsregels van financiële instellingen in deze gedragscode beschreven.

Wat verwachten we van u?
Om u zo goed en snel mogelijk te kunnen helpen, is het belangrijk dat u zich aan een aantal regels houdt:

  • Zorg ervoor dat de schade niet groter wordt.
  • Verleen alle medewerking die nodig is om de schade goed te kunnen regelen.
  • Geef alle informatie aan de schade-expert die nodig is om de schade te kunnen bepalen. Vraagt de schade-expert om gegevens zoals rekeningen of offertes? Geef die dan zo snel mogelijk. De schade-expert kan de schade dan snel afhandelen.
  • Pleeg geen fraude. Er is sprake van fraude als u een verkeerde voorstelling van zaken geeft. Om bijvoorbeeld een hogere uitkering te krijgen dan waar u recht op heeft. Denk daarbij aan het veranderen van bedragen op rekeningen. Of meer declareren dan de daadwerkelijke schade. Als wij fraude constateren, dan nemen wij passende maatregelen. Lees meer over ons fraudebeleid.

Wat was uw ervaring?
Nadat u de schade heeft gemeld en nadat de schade met u is afgehandeld, willen wij graag weten hoe u dit heeft ervaren. Dit kunnen we bij u uitvragen door middel van een klanttevredenheidsonderzoek. Hiervoor gebruiken wij het e-mailadres dat wij al hebben of het e-mailadres dat u aan de schade-expert heeft doorgegeven. Door uw terugkoppeling kunnen wij onze dienstverlening verder verbeteren.

Heeft u een klacht?
Heeft u een klacht over onze dienstverlening? Of bent u het niet eens met onze beslissing over uw verzoek om schadevergoeding? Bespreek uw klacht dan met uw adviseur. Die overlegt met ons over een passende oplossing. Bent u niet tevreden met het resultaat? Dan kunt u hier een klacht indienen.

Bent u vervolgens niet tevreden met de behandeling van uw klacht dan kunt u naar het Klachteninstituut voor de financiële dienstverlening (KiFiD), zie kifid.nl. Het KIFID behandelt alleen klachten van consumenten die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Lees de polisvoorwaarden
Wilt u precies weten waarvoor u bent verzekerd? Lees dan de polisvoorwaarden en de clausules op het polisblad. Uw adviseur of de schade-expert kunnen u hierop een toelichting geven. U vindt de polisvoorwaarden op onze site (www.vkg.nl/polisvoorwaarden) of in uw Adviseur Online omgeving (www.adviseuronline.nl).

Uw adviseur?

Vind uw adviseur bij u in de buurt.