Extranet Adviseur Online

Sanctiewet

Wat houdt de Sanctiewet in?

De Sanctiewet bepaalt dat als de adviseur voor u een verzekering bij ons aanvraagt, wij moeten controleren of u op een sanctielijst staat. Als u op zo’n lijst staat, moeten wij de verzekeringsaanvraag afwijzen.

Ook als u een verzekering bij ons hebt lopen, controleren wij regelmatig of u op een sanctielijst staat. Als dat het geval is, moeten wij uw verzekering beëindigen en dat melden aan De Nederlandsche Bank.

Wij vergelijken uw naam en geboortedatum met de informatie op de sanctielijsten. Soms staan er in de sanctielijsten ook adresgegevens. Ook deze gegevens nemen we mee in de vergelijking.

Waarom is de Sanctiewet er?

Sancties zijn maatregelen om de internationale vrede en veiligheid te bewaren. De Sanctiewet 1977 is bedoeld om bijvoorbeeld ongewenste handel, witwassen en terrorisme te bestrijden. Nederland voert met deze wet internationale sanctieregels uit van vooral de Verenigde Naties en de Europese Unie. Omdat VKG onder deze wet valt, moeten wij nieuwe en bestaande klanten identificeren en nagaan of er een sanctie tegen hen of hun bedrijf loopt. Als dat het geval is, mogen wij geen financiële diensten verlenen aan die klant.