Extranet Adviseur Online

Nieuws

Geautomatiseerde besluitvorming

Voor het beoordelen van een aanvraag van een verzekering maken wij soms gebruik van een geautomatiseerd proces. Dit doen wij om u sneller en beter te kunnen helpen. Bij een aanvraag worden uw gegevens automatisch getoetst aan onze acceptatiecriteria. Wij controleren of de gegevens juist zijn en nemen een besluit genomen op basis van de aangeleverde gegevens, risico gegevens, fraude gegevens en gegevens uit (openbare) bronnen zoals de CIS-databank. Als de uitkomst is dat de aanvraag geaccepteerd kan worden, dan wordt de aanvraag automatisch geaccepteerd. Indien er een afwijking in het reguliere proces plaatsvindt, dan wordt deze altijd beoordeeld door een medewerker. U heeft het recht om een automatisch besluit voor te leggen aan een medewerker en uitleg te krijgen. U heeft de mogelijkheid om te laten weten wat u ervan vindt en bezwaar te maken tegen een automatisch besluit.

Nieuwsoverzicht

Lees ook...