Extranet Adviseur Online

Nieuws

Hoe gaan wij om met uw gegevens?

VKG gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij houden ons daarbij aan de geldende wet- en regelgeving en gedragscodes, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars. Al onze medewerkers hebben de eed of belofte afgelegd. Hiermee verklaren zij dat ze integer en betrouwbaar zullen handelen.

Nieuwsoverzicht

Lees ook...