Extranet Adviseur Online

Nieuws

Welke gegevens verwerken wij van u?

a. NAW-gegevens
Welke gegevens wij van u verwerken is afhankelijk van het contact dat wij met u hebben.

  • Wij maken gebruik van Google Analytics, welke privacyvriendelijk is ingesteld. Dit betekent dat Google medewerkers geen toegang hebben tot de rapporten van Google Analytics, dat er geen benchmarkgegevens worden gedeeld en IP adressen worden geanonimiseerd.
   Als u niet wilt dat uw bezoek wordt geregistreerd, kunt u ook de Google Analytics Opt-out Browser Add-on installeren.
  • Als u informatie bij ons opvraagt, vragen wij u uw contactgegevens op te geven zodat wij de informatie aan u kunnen sturen.
  • Als u klant wordt, hebben wij in ieder geval uw contactgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en emailadres) nodig. Deze gegevens gebruiken wij voor uitvoering van de (verzekerings)overeenkomst die we met u hebben.
  • Als u bij ons solliciteert, vragen we uw cv, eventueel diploma’s of uitkomsten assessments en mogelijk andere persoonsgegevens die relevant zijn voor de functie. Deze gegevens bewaren we 4 weken na afronding van de sollicitatieprocedure of, na uw toestemming, maximaal 12 maanden nadat u bij ons heeft gesolliciteerd.

b. Financiële gegevens
Als u klant bij ons bent, gebruiken wij uw bankrekeningnummer om betalingen te doen, schadebedragen over te maken en door u verschuldigde bedragen te incasseren. Daarnaast beschikken wij over uw salarisgegevens als u bij ons een inkomensverzekering hebt.

c. Aanvullende gegevens
Voor sommige verzekeringen hebben wij nog aanvullende informatie van u nodig, zoals uw kenteken bij autoverzekeringen, uw beroep, uw gezinssituatie of gezondheidsgegevens*. Die gegevens gebruiken wij om o.a. het verzekeringsrisico in te kunnen schatten, de voorwaarden van de verzekering te kunnen vaststellen en schadeclaims te kunnen beoordelen.

*Gezondheidsgegevens

Voor het accepteren of uitvoeren van inkomensverzekeringen en voor letselschadebehandeling, hebben wij informatie over uw gezondheid nodig. Soms hebben wij informatie nodig van uw arts. Als wij gegevens van uw arts nodig hebben, dan vragen wij daarvoor altijd vooraf uw toestemming. De verwerking van uw gezondheidsgegevens vindt plaats binnen een speciale afgescheiden eenheid (functionele eenheid) onder verantwoordelijkheid van onze medisch adviseur. Dat is een BIG-geregistreerde geneeskundig specialist. Bij de verwerking van gezondheidsgegevens houden wij ons aan de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars en houdt de medisch adviseur zich aan de Beroepscode voor Geneeskundig Adviseurs werkzaam in Particuliere Verzekeringszaken en/of Personenschadezaken. Deze medewerkers verwerken alleen gezondheidsgegevens die zij voor de uitvoering van de werkzaamheden nodig hebben. Deze medewerkers hebben een specifieke geheimhoudingsplicht ten aanzien van de gezondheidsgegevens die zij verwerken. Hebt u te maken met bijvoorbeeld een letselschade- of arbeidsongeschiktheidsclaim? Dan ontvangt u bij individuele verzekeringen een aparte brochure met daarin een toelichting op het gebruik van uw gegevens.

Voor de risicobeoordeling bij schade- en inkomensverzekeringen vragen wij u informatie te verschaffen over een eventueel strafrechtelijk verleden**.

**Strafrechtelijk verleden

Strafrechtelijke feiten die langer dan 8 jaar geleden hebben plaatsgevonden, hoeft u ons niet te melden. Strafrechtelijke gegevens die u aan ons verstrekt, worden door ons alleen verwerkt door medewerkers die daarvoor geautoriseerd zijn.

BSN
In sommige gevallen verwerken wij ook uw Burgerservicenummer (BSN). Wij verwerken uw BSN alleen als wij daarvoor een wettelijke grondslag hebben. Dat is bijvoorbeeld het geval bij specifieke inkomensverzekeringen, voor doorgifte aan de belastingdienst.

d. Gegevens over uw contacten met ons

 • Wij verwerken gegevens over het contact dat u met ons heeft in ons klantdossier.
 • Onderwerp van het contact (product, advies, aanbieding, servicegesprek, bericht, klacht, informatie).
 • Wanneer was het contact en met welke afdeling.
 • Hoe (via post, chat, onze website, e-mail, nieuwsbrief, app, adviseur, webcareteam).

We gebruiken deze gegevens om:

 • Te zien waar wij eerder met u contact over hebben gehad. Was het een vraag of een klacht? Dan kunnen wij dit teruglezen in het klantdossier en u bij een volgend contact gerichter te woord staan.
 • We kunnen chat- en telefoongesprekken opnemen en bewaren***.
***Opnemen en bewaren gesprekken

We kunnen chat- en telefoongesprekken opnemen en bewaren voor trainings- en coachingsdoeleinden, om transacties te controleren, fraude te voorkomen en te bestrijden en te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Opgenomen gesprekken worden niet langer dan 4 weken bewaard.

Nieuwsoverzicht

Lees ook...