Extranet Adviseur Online

VKG Portefeuilleovervoer

Overvoeren naar VKG? Bij VKG zijn eigen agentschappen niet nodig want via ons heeft u toegang tot vrijwel de gehele financiële markt. Het portefeuillerecht ligt daarbij in alle gevallen bij u. Dat vinden wij bij VKG belangrijk, want het zijn immers uw klanten. Als u al uw schadeagentschappen overvoert naar VKG profiteert u maximaal van de alle onderstaande voordelen!

De grote voordelen voor u zijn:

  • Gratis overvoerservice.
  • Minder beheer van agentschappen, zo heeft u meer tijd voor commerciële activiteiten.
  • Het gemak van één systeem, u heeft geen ander administratie pakket meer nodig.
  • Toegang tot vrijwel de gehele financiële markt: volmacht, provinciaal en beurs.
  • Polisadministratie en premie-incasso via VKG.
  • Geen productieverplichtingen, licentiekosten en eigen server/back-ups nodig.
  • Beter rendement.

Uw over te voeren polissen

VKG vindt het belangrijk u maatwerk te bieden als het gaat om het overvoeren van uw polissen en biedt u passende oplossingen voor de volgende overvoertrajecten:

  • u wilt (een deel) van uw eigen agentschap naar VKG overvoeren;
  • u koopt een (deel-)portefeuille;
  • u wilt wijzigen van serviceprovider.

Provisie

De provisie op provinciale verzekeringen betaalt VKG 100% door.

Meer weten? Onze mensen van Relatiebeheer staan voor u klaar.
Bel 0229-287888 of bekijk de contactpagina.