Extranet Adviseur Online

VKG Nieuws

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen, producten, diensten, hypotheken, trainingen, evenementen en nog veel meer. Volg de laatste tips en updates via een van onze nieuwsbrieven. Aanmelden kan via deze pagina.

Wie zijn wij?

Van Kampen Groep Holding B.V., hierna VKG, is aangewezen als de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens door de volgende …

Hoe gaan wij om met uw gegevens?

VKG gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij houden ons daarbij aan de geldende wet- en regelgeving en gedragscodes, zoals …

Welke gegevens verwerken wij van u?

a. NAW-gegevens Welke gegevens wij van u verwerken is afhankelijk van het contact dat wij met u hebben. Wij maken …

Hoe komen wij aan uw gegevens?

In de meeste gevallen krijgen wij de gegevens via uw adviseur. Naast de informatie die wij van uw adviseur krijgen, …

Waarom verwerken wij uw gegevens?

Doeleinden voor de verwerking van persoonsgegevens zijn: a. Voor de uitvoering van onze dienstverlening We gebruiken uw contactgegevens om contact …

Wat is de rechtsgrond om uw persoonsgegevens te gebruiken?

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van één van de onderstaande wettelijke grondslagen: U heeft toestemming* gegeven. De verwerking is …

Hoe beveiligen we uw gegevens?

Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens en nemen de nodige technische en organisatorische maatregelen om een passend beschermingsniveau te …

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig. In sommige gevallen bepaalt de wet hoe lang wij gegevens mogen of …

Met wie delen we uw gegevens?

We verstrekken alleen persoonsgegevens aan derden als dit op grond van de wet is toegestaan en noodzakelijk is voor de …

Wat zijn uw rechten?

a. Gegevens inzien of verbeteren U hebt het recht om ons te vragen welke persoonsgegevens wij van u verwerken en …